top of page

Časová osa

historie_klubu.png

Historie AMK Pačejov

            V loňském roce oslavil Automotoklub Pačejov 60 let své existence. Samotná oslava se bohužel díky koronavirové pandemii nemohla uskutečnit. Členové AMK Pačejov tak toto výročí oslavili první a velmi povedenou velkou rally. Zde je něco z historie naší organizace.

           Podle informací pamětníků se sdružovali motoristé v Pačejově již v období 1. republiky a po II. světové válce jako členové tehdejšího Autoklubu Republiky Československé. O místní organizaci se však nedochovaly žádné informace.

          Na jaře r. 1953 byli tito členové zařazeni pod právě vzniklou organizaci Svazarmu. Již v r. 1955 byl první pokus
o založení Automotoklubu při Svazarmu. Tehdejší OV Svazarmu organizaci však nepotvrdil. Přesto se nadále rozvíjela motoristická činnost, zejména motocyklový sport. Ve spolupráci s autoškolou začala i tradice řidičských kursů a školení řidičů.

         Až na jaře 1960 byl oficiálně zaregistrován Automotoklub při ZO Svazarmu Pačejov. Již v tomto roce byla zorganizována motocyklová soutěž, která se pod názvem „Pošumavské šlapačky“ stala dlouholetou tradicí. Začal vycházet klubový časopis Hlasatel AMK Pačejov a do soutěže „Jezdím bez nehody“ se zapojilo 180 řidičů. Již od roku 1966 pomáhali členové AMK na všech velkých motoristických akcích v regionu včetně Rallye Šumava, Rallye Vltava
a Wiesbaden. Nezapomínalo se ani na dopravní výchovu.

        Vedle motocyklových závodů se od roku 1974 začala psát v Pačejově nová historie v pořádání automobilových soutěží. První dva ročníky jako mototuristické a od třetího ročníku jako „opravdová“ rally zařazená do Oblastního přeboru ČSR. V roce 1984 stáli naši členové mezi prvními u zrodu tehdy nového sportu cyklotrial. I v této disciplíně byl AMK Pačejov dlouholetým pořadatelem soutěží. Členové klubu reprezentovali Pačejov nejen v motocyklovém sportu
a cyklotrialu, ale i v motokárovém sportu a zejména automobilových rally a automobilových orientačních soutěžích. Vedle pořadatelské pomoci na většině motoristických akcích v regionu stáli Pačejovští i u „zrodu“ Podbrdské rally v Sedlišti
a Rally Úslava v Blovicích. V roce 2000 byli pořadatelé z Pačejova průkopníky další disciplíny  - sprintrally, když uspořádali úplně první podnik v ČR. Jako sprintrally se pačejovská soutěž konala až do roku 2019. V roce 2020 vstoupili pořadatelé z AMK Pačejov mezi velké rally a hned se stali nejlépe hodnocenými pořadateli ze všech uspořádaných rally. AMK Pačejov je také jedinou vesnickou organizací v České republice, a možná i na světě, která pořádá motoristickou akci tak velkého významu.

          V čele organizace byl od jejího založení do r. 1961 pan Chasa. Od tohoto roku až do r. 1971 byl předsedou Václav Žitník starší. Po jeho boku byli pánové Benda a Panuška. V letech 1971 až 1978 byl zvolen předsedou pan Polák, 1978-1980 pan Svoboda. Od r. 1980 do r.1990 byl v čele organizace Miroslav Žitník

           V r. 1990 se Pačejovští aktivně zapojili do obnovení činnosti samostatné organizace motoristů Československý autoklub jako historický nástupce Autoklubu Republiky Československé. Byli účastníky zakládající valné hromady
v Praze. Předsedou Automotoklubu Pačejov byl zvolen pan Josef Čada., jednatel Miroslav Žitník a hospodář Květuše Víšková. Od r. 1997 do 2017 stál v čele Automoto klubu Pačejov v AČR Miroslav Žitník. V současné době funkci předsedy vykonává Miroslav Žitník mladší.

         Členové AMK Pačejov v AČR se podílí na přípravě všech rally ve svém okolí. Pořádají besedy o bezpečnosti silničního provozu. Více než desetiletou tradici má v Pačejově pořádání automobilových slalomů. Velkým unikátem je pačejovská skupina dispečerů, kteří zajišťují dispečink na všech rally v České republice. Automotoklub Pačejov v AČR nyní i reprezentuje celá řada posádek v MČR v rally a v automobilovém slalomu.

Rally Osvobození 1977
bottom of page