top of page
Vyhledat

Kam za diváckým zážitkem na 43. INVELT Rally Pačejov

Pačejovská INVELT Rally má již své pevné místo v kalendáři MČR v rally. Každý rok se pořadatelé snaží příjít s nějakou změnou na trati. O letošním ročníku můžeme říct, že úplně identická bude pouze jedna rychlostní zkouška. Podařilo se trať oživit i o úseky, které se nikdy nejely. Z ekonomických a personálních důvodů bude trať letošní INVELT Rally Pačejov obsahovat jen dvanáct rychlostních zkoušek. Posádky však nebudou ochuzeny ani o nejatraktivnější pasáže, ani o celkovou kilometráž, která je téměř shodná s loňským ročníkem. Časový harmonogram byl sestaven i s ohledem na diváky, kteří budou mít možnost shlédnout i pět rychlostních zkoušek. Doporučujeme navštívit oficiální divácká místa. Tam je vždy zajištěn pohodlný značený přístup a parkování. Ve všech diváckých místech je možné bezpečně stát blízko u trati. Nemělo by nikde chybět ani občerstvení.

V pátek 30. září budou probíhat přejímky ve firmě Autospol Plus Horažďovice. Parkování diváků bude možné v oblasti vlakového nádraží a u čerpací stanice Robin Oil na Strakonické ulici.


Testovací RZ shakedown se pojede na novém úseku z Velkého Boru do Třebomyslic. Divácky atraktivní bude průjezd obcí Horažďovická Lhota. Jedná se o rychlý příjezd několika zatáčkami a ostré pravé odbočení na můstek. Hned za můstkem následuje ostré odbočení vlevo . Celý úsek lze bezpečně sledovat ze souběžné komunikace. Přístup je možný autem od železniční zastávky Velký Bor. Parkování na příjezdové komunikaci pouze vpravo. Řiďte se pokyny pořadatelů a používejte divácké přechody. Pěšky z H. Lhoty jsou dostupné ještě obtížné zatáčky pod železničním viaduktem. Pravá vracečka na výjezdu z obce je dostupná pouze před uzavřením, nebo pěšky od cíle z obce Třebomyslice.

Tradiční předstartovní šou proběhne na Mírovém náměstí v Horažďovicích od 18 hodin. Nebudou chybět atrakce pro děti i dospělé. Ve 21 hodin je naplánovaný ohňostroj.

Servisní prostor je opět umístěn na letišti u obce Lnáře. Zde bude platit několik dopravních omezení. Parkování diváků bude možné na obslužné komunikaci.

Protože si myslíme, že správná rally má začínat i končit na startovní rampě, bude celá soutěž tradičně začínat na Mírovém náměstí v Horažďovicích. První posádka sjede ze startovní rampy v sobotu 1. října v půl deváté. Hned na úvod je připravena legendární zkouška Čečelovice. Je to jediná zkouška, která se pojede v nezměněné podobě. Po startu následuje obtížný úsek na cyklostezce plný zrádných zatáček a horizontů. Úsek je hodně zarostlý a dostupný pěšky od startu. Pro diváka přehlednější pasáž se nachází před Mečichovem kde po několika protahovácích posádky skočí do úzkého úvozu. Přístup sem bude pouze pěšky ze silnice na Mečichov cca 300 metrů. V obci Mečichov je připraveno tradiční divácké místo se širokým vracákem DM 1. Divák zde může sledovat táhlé smyky z bezprostřední blízkosti. Nebude chybět občerstvení místních hasičů. Přístup bude možný od obce Hlupín i Komušín, případně od Nahošína. Parkování na příjezdových cestách. Dále se trať proplétá po místních komunikacích a nakonec odbočí na další cyklostezku. Tou vystoupá zarostlým úsekem až k místě „u kontejneru“, kde se trať rychlostní zkoušky potkává. Tady odbočí obtížným pravým vracákem na Bratronice. Přístup bude možný pěšky od Mečichova a Nahošína. Přístup autem přes osadu Katovsko bude nejspíš zakázaný na přání místních obyvatel. Svižné tempo mezi pastvinami ukončí až obtížný sjezd do Bratronic a rychlé levé odbočení na hlavní silnici. Přístup je možný od Nahošína. Divácky však tento úsek atraktivní není. Na konci obce posádky opět sjedou na úzkou cyklostezku. Obtížným úsekem se dostanou na křižovatku před Zaboří, kde prudce odbočí vlevo. Úsek je přehledný, přístupný od Čekanic a Jindřichovic. Následuje rychlá a přehledná pasáž do Zaboří, přístupná pěšky. Diváci zde budou moci sledovat soutěžní vozidla jen z velké vzdálenosti od trati. V obci Zaboří je tradičně připraveno divácké místo DM2. Jedná se o objetí ostrůvku po velkém náletu a následný přírodní retarder s levou vracečkou přes hranu. Místo je přístupné od Lažánek (snadná dostupnost ze servisu). Za Zabořím se posádky napojí přes horizont na další cyklostezku. Následuje jezdecky velmi obtížný a zarostlý úsek, rychlejší tempo naruší jen pravý vracák u kontejneru. Těsně před cílem na posádky čeká zrádný horizont a pak prudce odbočí na hlavní silnici. Toto odbočení je přístupné z Čečelovic. Prostoru pro diváky je tu však málo. Netradičně hned po první RZ bude připraveno přeskupení a servisní zastávka na letišti v Kadově.

Druhá RZ se v této podobě nikdy nejela. Poskládáním několika známých úseků vznikla nová polookruhová rychlostní zkouška. Start se nachází na okraji obce Doubravice v zemědělském družstvu. Následuje hodně rychlý úsek s několika horizonty do obce Třebohostice. Na okraji Třebohostic posádky skočí a vydají se prudkým sjezdem na náves. Skok i sjezd nabízí velmi omezené množství pro diváky. Přístup sem bude možný pouze před uzavřením RZ. Na návsi v Třebohosticích se nachází divácké místo DM 3. Jedná se o rychlou levou zatáčku ve sjezdu a prudké odbočení na hlavní silnici. Tu posádky v zápětí opustí známým objezdem kapličky a atraktivní vracečkou. Celý tento úsek posádky absolvují dvakrát. Přístup bude možný od Hlupína, případně od Nahošína. Divácké místo je v této podobě kapacitně omezené. Přijeďte včas a používejte divácké přechody. Nebude chybět kvalitní občerstvení místních hasičů. Trať dále pokračuje rychlým úsekem s obtížnými zatáčkami přes horizonty až před obec Chrášťovice. Zde následuje ostré odbočení vlevo do kopce. Místo pro diváky je velmi omezené, přístup z Chrášťovic v průběhu RZ nebude možný (úniková zóna mezi domy). Následuje prudký výjezd po úzké místní komunikaci a jezdecky velmi obtížný úsek zpět do Doubravice. Tyto pasáže jsou přístupné pouze pěšky z velké vzdálenosti . Na příjezdu do Doubravice je u fotbalového hřiště připraven vymezený průjezd přes parkoviště a následný hodně technický úsek, kterým se posádky napojí do druhého kola. Přístup z obce Doubravice, občerstvení na hřišti. Následuje opět úsek do Třebohostic, kde u kapličky posádky opustí okruhovou část rychlým retarderem. Následuje rychlý nálet k zemědělstkému družstvu a obtížné odbočení na úzkou komunikaci. Přístup sem je možný od Strakonic, parkování na příjezdové komunikaci. Technickým úsekem s několika obtížnými zatáčkami se posádky dostávají do závěrečné části. Čeká je rychlejší pasáž s několika horizonty, ukončená velmi obtížnou vracečkou za horizontem. Přístup je možný pouze pěšky. Do cíle před Zadními Zborovicemi zbývá už jen několik těžkých zatáček na úzké lesní cestě.
Poslední zkouškou první etapy bude klasická RZ Nehodív – Strážovice. Úvodní okruhová část DM4 je divácky velmi atraktivní. Divácký přístup je možný pěšky od obce Myslív (500m) s parkováním u fotbalového hřiště. Přístup od obce Štipoklasy je možný až na okraj obce Nehodív, kde bude připraveno parkoviště na louce za malý poplatek. Z nehodívské návsi bude možné posádky vidět i ve třech průjezdech jednou RZ. Ve směru od Myslíva bude připravena tribuna pro VIP hosty, bez kterých by se soutěž nedala pořádat. I tak pro diváky zbyde prostoru dost. Nebude chybět oblíbené občerstvení v místní restauraci. Následuje rychlejší pasáž zkoušky, kterou zbrzdí až průjezd obcí Loužná a velmi atraktivní průjezd obcí Strážovice DM 5. Po mnoha letech se toto divácké místo dočkalo inovace. Jedná se o rychlý příjezd levou zatáčkou a ostré odbočení doprava na místní komunikaci pod rybníčkem. Následuje ostré levé odbočení a na konci vsi rychlé odbočení vpravo. Celý úsek lze pohodlně sledovat od místní hasičárny. Sem bude možný přístup od Pačejova Nádraží. Parkování bude umožněno pouze po pravé straně vozovky. Teď už zbývá jen rychlý úsek s horizontem do cíle. Kdo dojede podruhé až sem, má za sebou úspěšně první etapu INVELT Rally Pačejov.

Nedělní etapa začíná další novou zkouškou, využívající obráceně úseky z let minulých. Startuje se na okraji obce Pracejovice. Po rychlém začátku posádky prudce odbočí přes hranu doprava. Přístup možný pěšky z centra Pracejovic (cca 1 km). Následuje rychlý úsek na úzké zemědělské cestě, zpetřený levou vracečkou až před obec Drachkov. Úsek je přehledný, stát však bude možné jen ve velké vzdálenosti od trati. Přístup sem je možný pouze pěšky. Před obcí Drachkov posádky nejprve prudce odbočí na hlavní silnici a následuje odbočení vpravo, vytažené balíkem. Jedná se o divácké místo DM 6. Nebude zde nouze o dlouhé smyky. Přístup bude možný od Strakonic, parkování na příjezdové komunikaci. Po průjezdu Drachkovem trať začne prudce stoupat a několika serpentinami ńa kvalitní vozovce se posádky dostanou na nejvyšší bod RZ. Úsek je vhodný pro fajnšmekry, kterým nevadí jít k místu několik km pěšky. Rychlými zatáčkami trať pokračuje před obec Kraselov. Tam následuje obtížné odbočení vpravo proti kopci. Prostoru pro diváky je tady velmi málo. Následuje prudký sjezd lesem zpět do údolí. Posádky prověří několik ostrých serpentin v prudkém klesání. Přístup opět pěšky z velké vzdálenosti. Velmi rychlým sjezdem posádky pokračují do diváckého místa DM 7 u osady Sloučín. Zde následuje obtížné odbočení vlevo po rychlém náletu a následné pravé odbočení za můstkem. Přístup bude možný od Katovic, parkování na příjezdové komunikaci vpravo. Místa pro diváky je tu dost, vzhledem k velmi rychlému příjezdu bude možné stát pouze dále od trati. Další rychlý úsek přivede posádky do obce Novosedly. Tam je připraveno přehledné divácké místo DM 8. Po rychlém příjezdu posádky objíždí přírodní ostrůvek, aby se levou vracečkou napojily na úzkou místní komunikaci. Přístup bude možný od Katovic a Volenic, parkování přímo v obci Novosedly. Občerstvení v místním hostinci. Následuje prudký výjezd lesní cestou až do cíle RZ. Tento úsek je jezdecky velmi obtížný, ale divácky nezajímavý a nepřehledný.

Následuje polookruhová RZ Klínovice. Startuje se na okraji Klínovic. Přístup ke staru bude možný pouze pěšky z obce Únice (2km). Následuje rychlý úsek do Podolí, kde posádky prudce odbočí vlevo. Přístup bude možný od Strakonic a Radomyšle. Po 500 metrech následuje obtížné levé odbočení na úzkou zemědělskou cestu. Úsek je přehledný a přístupný pěšky od Podolí. Následuje pasáž plná zatáček na štěrkové cestě, mezi poli. Po projetí rozřazovacího retarderu trať pokračuje úzkou cestou mezi pastvinami zpět do Klínovic, kde se napojí do dalšího kola. Celý úsek je dostupný pouze pěšky z velké vzdálenosti. Okruh posádky opustí pravým odbočením kolem balíku. Až do Chrášťovic se rychlostní zkouška klikatí mezi pastvinami a částečně kukuřicí. Přístup je pěšky z Chrášťovic, prostoru pro sledování zde moc není. Před obcí Chrášťovice posádky prudce odbočí přes hranu na úzké komunikaci u hřiště. Přístup bude možný po místní komunikaci z obce Chrášťovice. Následuje úsek po okraji obce s obtížným skokem a následným levým odbočením na hlavní silnici DM9a. Toto místo je velmi přehledné. Dostupné pěšky po místní komunikaci z Chrášťovic. Při příchodu a odchodu je nutné dbát pokynů pořadatelů a použít divácký přechod. V současné době ztěžuje výhled kukuřice. O stavu místa těsně před rally budeme informovat. Následuje obtížné odbočení vpravo v obci Chrášťovice DM 9b. Toto místo je přístupné po komunikaci z Třebohostic. Parkování na přilehlých komunikacích v obci. Velmi rychlými zatáčkami se posádky dostanou před obec Leskovice. Tam po prudkém brždění odbočí vlevo na úzkou cyklostezku. Přístup možný od Radomyšle. Vzhledem k velmi rychlému příjezdu bude možné stání pouze dále od trati. Trať dále stoupá mezi křovinami až k obci Láz. Tady je připraven zbrusu nový úsek. Nejprve posádky odbočí dlouhou pravou vracečkou. Nebude zde nouze o široké smyky. Následuje obtížné levé odbočení na štěrku a zrádný úsek po místní komunikaci zpět k původní trati RZ. Jedná se o DM 10. Přístup bude možný od Radomyšle. Dbejte pokynů pořadatelů a použijte divácké přechody. Vyplatí se přijet včas, přístup na nejatraktivnější místa v průběhu RZ bude komplikovaný. Následuje již známý objezd kapličky a prudký výjezd z obce. Závěrečný úsek do cíle je na úzké cyklostezce mezi křovinami, kde není žádné místo pro komfortní sledování rally.

Poslední rychlostní zkouškou bude oblíbený i proklínaný Muničák, letos v netradiční podobě. Startuje se na komunikaci od obce Mečichov. Rychlým sjezdem se posádky dostanou do oblíbeného diváckého místa DM 11. Následuje prudké brždění a obtížné pravé odbočení. Levým odbočením přes hranu se posádky dostanou na rozbitou cestu, vedoucí do lokality Háj. V této podobě zažije divácké místo premiéru. Přístup bude možný pouze od obce Komušín, parkování na příjezdové komunikaci. Parkování na přilehlých loukách zřejmě nebude možné vzhledem k velkému podmáčení. Přístup do tohoto místa od obce Hlupín možný pouze pro označená vozidla, nebo pěšky od křižovatky Hlupín x Horažďovice. Následuje přehledná pasáž plná zatáček na rozbitém asfaltu až na okraj lesa. Zde posádky zmizí v lesním porostu, aby se šotolinovým úsekem dostaly do bývalého vojenského prostoru. Tento úsek je zarostlý a divácky nepřehledný. V samotném prostoru Háj čeká na posádky série velmi obtížných odbočení i atraktivní průjezd parkovištěm, plný smyků. Celá lokalita je přístupná pouze pěšky z obce Babín, nebo od DM 11 (cca 1km). Kdo má rád atraktivní místa s minimem diváků, určitě si sem cestu najde. Rychlým úsekem okolo stavidel se posádky dostanou až na hráz rybníka, která v minulosti zažila několik velkých havárií. Z důvodu bezpečnosti bude tento úsek zpomalen retarderem. Pozor, přístupová cesta z Babína na hráz rybníka je uzavřena z důvodu rekontrukce. Po projetí bývalým startem začíná nový úsek této zkoušky. U vlakového nádraží v Horažďovicích Předměstí se posádky nejprve napojí rychlým pravým odbočením na hlavní silnici. Po přejetí železničního mostu prudce odbočí vlevo. Přístup možný z obce. Stání pro diváky tady bude však velmi omezené. Přístup přes most v průběhu rychlostní zkoušky bude zakázán. Přístup k RZ přes koleje z nádraží bude přísně zakázán. Následuje úsek plný rychlých zatáček na komunikaci okruhového typu. Tento charakter ukončí až prudké odbočení doprava na úzkou místní komunikaci, na které se nachází cíl rychlostní zkoušky. Odbočení bude velmi náročné na přesné brždění, ztížené ještě horizontem. Jedná se o přehledný úsek, přístupný od okraje města Horažďovice. Z důvodů nově osetých zemědělských plodin zde může být divácký prostor omezen. Kdo zvládne podruhé i toto náročné odbočení, bude mít letošní INVELT Rally Pačejov za sebou. Následuje jen krátký přejezd na cílovou rampu na Mírové náměstí do Horažďovic.

Přesto, že letošní INVELT Rally Pačejov obsahuje jen 12 rychlostních zkoušek, připravili pořadatelé divácky přívětivý harmonogram, kdy lze shlédnout 5 kompletních RZ + shakedown. Všem divákům přejeme hodnotný sportovní zážitek a prosíme poslouchejte pokyny pořadatelů.1 357 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page