top of page
Vyhledat

Kam za diváckým zážitkem na 42. INVELT Rally Pačejov

Aktualizováno: 29. 9. 2021

V loňském roce vstoupila pačejovská rally mezi velké soutěže. Nasazenou laťku chtěli pořadatelé z AMK Pačejov posunout ještě trochu výše a připravili řadu nových úseků na rychlostních zkouškách. Koronavirová krize bohužel ovlivnila i jednání o podobě trati, kdy se muselo několik velmi atraktivních úseků vynechat. I tak se určitě bude na co dívat a skladba tratě bude ještě o něco atraktivnější než v loňském roce. Doporučujeme navštívit doporučená divácká místa. Tam je vždy zajištěn pohodlný značený přístup a parkování. Ve všech diváckých místech je možné bezpečně stát blízko u trati. Nemělo by nikde chybět ani občerstvení.


V pátek 1. října budou probíhat přejímky ve firmě Autospol Plus Horažďovice. Vzhledem ke stavebním pracím v okolí nebude možné nikde zaparkovat. Také čerpací stanice Robin oil bude mít parkování jen velmi omezené, spíše žádné. Přístup k přejímce je tedy pouze pěšky z centra města.


Rychlostní zkouška shakedown bude probíhat na klasickém úseku z Malého Boru do Třebomyslic. Prostor pro sledování posádek bude v obci Malý Bor. Jedná se o obtížné levé odbočení po rychlém příjezdu. Parkování bude umožněno pouze u hlavní silnice v obci. Dodržujte zákaz parkování před hasičskou zbrojnicí. Druhý prostor pro diváky je nový a nachází se těsně před cílem v obci Třebomyslice. Jedná se o rychlý příjezd a velmi ostré odbočení vlevo a následné pravé odbočení na šotolině do cíle. Úsek je přehledný. Přístup bude možný pěšky od obce Třebomyslice s parkováním v obci, nebo ze silnice Třebomyslice - Horažďovice. Přístup ke stanovišti STOP a do celého areálu průmyslového objektu je zakázán.


Tradiční předstartovní šou proběhne na Mírovém náměstí v Horažďovicích od 18 hodin. Ve 21 hodin je naplánovaný ohňostroj.


Servisní prostor je opět umístěn na letišti u obce Lnáře. Zde bude platit několik dopravních omezení. Parkování diváků bude možné na obslužné komunikaci.


Hned první v pořadí je naplánovaná obávaná RZ Muničák. Letos v nové podobě s cílem před Mečichovem. Úvodní rychlý úsek do bývalého vojenského prostoru je divácky obtížně přístupný. Parkování v blízkosti startu je možné na nádraží v Horažďovicích Předměstí. Úvod rychlostní zkoušky je přístupný pouze pěšky před uzavřením RZ. Platí přísný zákaz vstupu k trati RZ od nádraží přes koleje. Samotný průjezd prostorem s atraktivní pasáží na parkovišti je dostupný pouze pěšky. Přístup od obce Babín bude na přání obyvatel uzavřen a kontrolován policií ČR. Do „Muničáku“ tedy bude přístup výhradně pěšky z Babína nebo z diváckého místa. Ale pro fanouška, který chce v klidu sledovat celé startovní pole bez návalu diváků, je průjezd celou lokalitou s mnoha technickými pasážemi více než vhodný. Po výjezdu z prostoru následuje rychlá pasáž lesem na rozbitém asfaltu a šotolině až k diváckému místu s odbočením na hlavní komunikaci DM 1. Toto divácké místo nabídne přehledný úsek s několika zatáčkami na lesní cestě a obtížné odbočení na asfaltovou komunikaci. Po 100 metrech následuje další obtížné odbočení na Mečichov. Prostoru je tady víc než


dost a uvidí všichni. Nebude zde chybět občerstvení. Úsek je pro diváky dostupný od obce Komušín. Přístup od Horažďovic bude možný pouze pro vozidla označená pořadatelem. Rychlý úsek do cíle RZ je již divácky nezajímavý.


Druhá RZ se v této podobě také nikdy nejela. Poskládáním několika známých úseků vznikla velmi obtížná rychlostní zkouška. Startuje se na úzké komunikaci za obcí Zadní Zborovice. Následuje úsek plný obtížných zatáček, horizontů, a jednou ostrou vracečkou před obec Třebohostice. Celý úsek je jezdecky velmi náročný, díky vegetaci však divák nemá moc prostoru ke sledování. V obci Třebohostice následuje průjezd několika retardéry, kde budou k vidění dlouhé smyky, označený jako DM2. Přístup bude možný od Horažďovic a od Strakonic s parkováním na příjezdové komunikaci. Diváckých prostor je v obci několik, je však nutné dbát pokynů pořadatelů a používat divácké přechody přes trať. Nebude zde chybět tradiční občerstvení místních hasičů. Následuje rychlejší úsek s horizontem do Doubravice. V obci čeká na posádky obtížné pravé odbočení a následné objetí ostrůvku. U místního hřiště je připraven průjezd rychlejším retardérem přes parkoviště. Následný úsek do Chrášťovic je plný rychlých zatáček a divácky přehledný. Přístup sem je možný pouze pěšky. V Chrášťovicích se posádky nejprve napojí ostrým levým odbočením na hlavní silnici, kterou po několika metrech zase opustí v diváckém místě DM 3. Jedná se o ostré levé odbočení přes hranu a následnou pravou a levou zatáčku v prudkém stoupání. Divácký prostor je vyznačen na mezi, která slouží jako přírodní tribuna. Nebude chybět občerstvení. Trať pokračuje úzkým a nepřehledným úsekem do obce Láz. Tady nejprve posádky objedou ostrůvek. Následuje atraktivní průjezd kolem kapličky a retardér s horizontem na konci obce. Přístup je možný od Radomyšle a od obce Rojice. Obtížný sjezd do cíle je velmi úzký a divácky nepřehledný.


Po servisní přestávce se posádky vydají na dříve kultovní RZ všech rally v regionu. Start rychlostní zkoušky je na okraji obce Myslív. Následuje úsek na rychlé komunikaci do Kramolína. Tam na posádky čeká legendární kramolínský vracák. V letošním roce je však divákům vjezd do obce Kramolín zakázán vzhledem k probíhajícím závodům v trialu. Přístup bude možný od Polánky na záchytné parkoviště s omezenou kapacitou. K rychlostní zkoušce je to cca 2 km pěšky. Zkouška pokračuje uskákaným úsekem do obce Maňovice. Zde následuje vytažené levé odbočení na štěrku DM 4. Přístup bude možný od Nekvasov, nebo Želvice. Jedná se o přehledné divácké místo, plné smyků. Po průjezdu obcí Maňovice je zařazen uskákaný úsek plný zatáček do Kozlovic DM5a. Tento prostor je velmi přehledný. Stání bude dovolené na vyvýšené mezi od obce Kozlovice. Přístup je možný pouze pěšky vyznačenou cestou z Kozlovic. Platí přísný zákaz vjezdu na přilehlé louky a polní cesty. Dodržování zákazu bude monitorováno a pokutováno policií. V Kozlovicích se trať vrací na Kramolín ostrým levým odbočením DM5b. Příjezd bude možný od obce Mileč s parkováním výhradně na příjezdové komunikaci. Příjezd do Kozlovic od Nepomuka nedoporučujeme, příjezdová komunikace bude zavřena již před obcí Kozlovice. Přístup do diváckého místa přes únikovou zónu nebude v průběhu zkoušky možný. Do cíle čeká na posádky ještě náročná pasáž se třemi horizonty, přístupná pouze pěšky.


Poslední zkouškou první etapy bude klasická RZ Nehodív – Strážovice. Úvodní okruhová část DM6 je divácky velmi atraktivní. Divácký přístup je možný pěšky od obce Myslív (500m) s parkováním u fotbalového hřiště. Přístup od obce Štipoklasy je možný také pěšky (500m). Z nehodívské návsi bude možné posádky vidět i ve třech průjezdech jednou RZ. Následuje rychlejší pasáž zkoušky, kterou zbrzdí až průjezd obcí Loužná a velmi atraktivní průjezd obcí Strážovice DM 7. Sem bude možný přístup od Pačejova Nádraží. Parkování bude umožněno pouze po pravé straně vozovky. Teď už zbývá jen rychlý úsek s horizontem do cíle. Kdo dojede podruhé až sem, má za sebou úspěšně první etapu INVELT Rally Pačejov.


Hned na úvod druhé etapy je připravena legendární zkouška Čečelovice. Po několika letech se pojede v obráceném směru. Po startu následuje obtížný úsek na cyklostezce plný zrádných zatáček a horizontů. Úsek je hodně zarostlý, pro diváka přehlednější pasáž se nachází před Mečichovem, kde po několika protahovácích posádky skočí do úzkého úvozu. Přístup sem bude pouze pěšky ze silnice na Mečichov. V obci Mečichov je připraveno tradiční divácké místo se širokým vracákem DM 8. Divák zde může sledovat táhlé smyky z bezprostřední blízkosti. Nebude chybět občerstvení místních hasičů. Přístup bude možný od obce Hlupín. Dále se trať proplétá po místních komunikacích, a nakonec odbočí na další cyklostezku. Tou vystoupá zarostlým úsekem až k místě „u kontejneru“, kde se trať rychlostní zkoušky potkává. Tady odbočí obtížným pravým vracákem na Bratronice. Přístup bude možný pěšky od Mečichova a Nahošína. Přístup autem přes osadu Katovsko bude nejspíš zakázaný na přání místních obyvatel. Svižné tempo mezi pastvinami ukončí až obtížný sjezd do Bratronic a rychlé levé odbočení na hlavní silnici. Přístup je možný od Nahošína. Divácky však tento úsek atraktivní není. Na konci obce posádky opět sjedou na úzkou cyklostezku. Obtížným úsekem se dostanou na křižovatku před Zaboří, kde prudce odbočí vlevo. Úsek je přístupný od Čekanic a Jindřichovic. Následuje rychlá a přehledná pasáž do Zaboří, přístupná pěšky. Diváci zde budou moci sledovat soutěžní vozidla jen z velké vzdálenosti od trati. V obci Zaboří je tradičně připraveno divácké místo DM9. Jedná se o objetí ostrůvku po velkém náletu a následný přírodní retardér s levou vracečkou přes hranu. Místo je přístupné od Lažánek (snadná dostupnost ze servisu). Za Zabořím se posádky napojí přes horizont na další cyklostezku. Následuje jezdecky velmi obtížný a zarostlý úsek, rychlejší tempo naruší jen pravý vracák u kontejneru. Těsně před cílem posádky prudce odbočí na hlavní silnici. Toto odbočení je přístupné z Čečelovic. Prostoru pro diváky je tu však málo.


V pořadí desátá rychlostní zkouška je loňská novinka vedoucí přes Novosedly. Startuje na úzké zemědělské komunikaci. Před obcí Novosedly se napojí rychlým odbočením na širokou silnici (přístup od Katovic). V obci Novosedly čeká na posádky ostré levé odbočení na místní komunikaci a technický průjezd obcí. Jedná se o divácké místo DM 10. Přístup bude možný od obce Štěchovice. V průběhu RZ bude zakázán přístup do DM od Katovic (nebezpečný průchod mezi domy). Zkouška pokračuje dalším úsekem na zemědělské komunikaci až do osady Sloučín. Tady následuje ostré levé odbočení po rychlém příjezdu a následné pravé odbočení přes hranu na hlavní komunikaci. Jedná se o přehledné a atraktivní DM 11, pohodlný přístup od Katovic. Následuje rychlý úsek do obce Makarov. Tady začíná mít RZ charakter závodu do vrchu. Ve stoupání plném ostrých zatáček a serpentin se posádky dostanou do obce Kraselov. Tento úsek je jezdecky atraktivní, divácky však nepřehledný a přístupný jen pěšky. Ostré odbočení v Kraselově mezi obrubníky nenabízí téměř žádné místo pro diváky. Následuje rychlý sjezd plný nebezpečných zatáček do Drachkova. Také tento úsek je divácky nepřehledný, jezdecky však velmi náročný. V Drachkově trať rychle odbočí dvakrát vlevo na úzkou komunikaci. Přístup je možný od Strakonic. Následuje rychlá pasáž, narušená pravou vracečkou až před obec Pracejovice. Tady posádky odbočí přes hranu vlevo a čeká je cíl RZ. Úsek je přístupný pouze pěšky z Pracejovic, bezpečné prostory jsou zde až ve značné vzdálenosti od trati.


Poslední rychlostní zkouška je polookruhová RZ Klínovice. Startuje se na okraji Klínovic. Přístup ke staru bude možný pouze pěšky z obce Únice (2km). Následuje rychlý úsek do Podolí, kde posádky prudce odbočí vlevo. Přístup bude možný od Strakonic a Radomyšle. Po 500 metrech následuje obtížné levé odbočení na úzkou zemědělskou cestu. Úsek je přehledný a přístupný pěšky od Podolí. Následuje pasáž plná zatáček na štěrkové cestě, mezi kukuřicí. Po projetí rozřazovacího retardéru trať pokračuje úzkou cestou mezi pastvinami zpět do Klínovic, kde se napojí do dalšího kola. Celý úsek je dostupný pouze pěšky z velké vzdálenosti. Okruh posádky opustí pravým odbočením kolem balíku. Až do Chrášťovic se rychlostní zkouška klikatí mezi pastvinami a částečně kukuřicí. Přístup je pěšky z Chrášťovic, prostoru pro sledování zde moc není. Pozor, na pastvinách se prohání zlý býk. Před obcí Chrášťovice posádky prudce odbočí přes hranu na úzké komunikaci. Jedná se o divácké místo DM 12a. Přístup bude možný po místní komunikaci z obce Chrášťovice. Následuje úsek po okraji obce s obtížným skokem a následným levým odbočením před cílem DM 12b. Toto místo je velmi přehledné. Dostupné pěšky po místní komunikaci z Chrášťovic. Při příchodu a odchodu je nutné dbát pokynů pořadatelů a použít divácký přechod. Přístup do tohoto místa od cíle rychlostní zkoušky bude zakázán. Kdo dojede podruhé až sem. Zamíří na Mírové náměstí do Horažďovic na cílovou rampu.

Přesto, že letošní INVELT Rally Pačejov koliduje s termínem hned několika významných soutěží, najde se ve startovní listině několik „taháků“, které na jiné rally neuvidíte. Všem divákům přejeme hodnotný sportovní zážitek a prosíme, poslouchejte pokyny pořadatelů.2 765 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page